v cudzine, v pohári, v reštaurácii, v šálke

Káva v Brne

Ďalšia zima je pomaly za nami. Prežili sme ju v duševnom zdraví aj vďaka inšpiráciám a čerstvému vzduchu z ciest. Vždy keď nám hrozila „blbá nálada“, naordinovali sme si Prahu, Viedeň alebo Brno a hneď sa nám uľavilo.

Pokračovanie...