v cudzine, v pohári, v reštaurácii

Vianoce vo Večnom meste

Po troch rokoch Vianoc na horách prišiel zas čas na Vianoce vo veľkomeste. Pokračovať v tom, čo sme pred kovidom začali. Po skúsenostiach z Madridu sme už vedeli, že vianočné sviatky nijako nebránia cestovaniu, ani spoznávaniu nových krajín a miest. Skrátka, škoda stráviť voľné dni doma, keď sa dajú využiť aj inak.

Pokračovanie...