v cudzine

Lost in Translation

Tento článok voľne nadväzuje na text o rybom trhu Tsukiji. Netúlal som sa totiž len úzkymi uličkami rybieho trhu, ale čo-to aj pojedol a popil. Aspoň pár vecí by som rád spomenul. Mnohé z nich už môžete ochutnať aj na Slovensku, ale autentické prostredie a chuť predsa len chýba.

Pokračovanie...