v cudzine, v pohári, v pohybe, v šálke

Čo sa inam nevošlo…

Všetky príspevky, ktoré tu plánujem do konca roka zverejniť, sa budú týkať už len Česka. Kým ale prejdem k najväčším radostiam tejto sezóny, k Prahe a Brnu, nesmiem zabudnúť ani na pár príjemných prekvapení mimo vychodené české a moravské chodníčky. Lebo žiadna pozitívna skúsenosť nesmie ostať bez povšimnutia, každé povzbudivé slovo je dnes v gastre dôležité. Aj malý report môže zasiahnuť tam, kde to najviac treba.

Pokračovanie...